Ansvarlighet

Würth MODYF er er opptatt av ansvarlighet og miljø, både internt i hverdagen, og også hos våre samarbeidspartnere:

Vi er Miljøfyrtårnsertifisert. Miljøfyrtårn arbeider systematisk med miljøtiltak i hverdagen. Vi oppfyller bransje­kravene, og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Vi er medlem i Initiativ for Etisk handel (IEH). Dette innebærer blant annet at vi forplikter oss til å jobbe for handel som fremmer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø. Vi stiller krav til våre produsenter og følger også opp at våre klær blir produsert under anstendige forhold. Vi vektlegger langsiktig samarbeid med våre forbindelser, da dette skaper forutsigbarhet i produksjonsleddet. Les mer om våre etiske retningslinjer i vår Code of Conduct.

Würth MODYF etterstreber at alle produkter blir laget med Øko-Tex100 sertifiserte stoffer. Dette betyr at tekstilet/materialet har blitt testet og at det er trygt å bruke i klær som er i kontakt med huden. Sertifiseringen garanterer at helserisikoen i tilknytning til stoffet er så lav som overhodet mulig. Dette er, med andre ord, en garanti for at skadelige kjemikalier som kan sitte igjen i det ferdige produktet ikke overstiger fastsatte grenseverdier. Minst 95 % av våre produkter er produsert av Øko-Tex 100-sertifiserte materialer.

Vi er også er medlem i Grønt Punkt Norge og har allerede betalt for at emballasjen skal gjenvinnes. Men vi er avhengig av at du kildesorterer og leverer til resirkulering.

Når det kommer til markedsføring og kommunikasjon, så har vi i Würth MODYF skrevet under på Grønnvaskingsplakaten. Hvor vi stiller oss bak innholdet og lover å gjøre vårt ytterste for å følge prinsippene i vår kommunikasjon utad og i vår daglige drift. 

I et marked som i økende grad er opptatt av design, passform og farger, spiller også standarder og nye teknologier en viktig rolle. Beskyttelse av brukeren er vår hovedprioritet, derfor er pålitelighet, bærekraftige løsninger og ærlighet grunnlaget for et forretningsforhold med oss. Les mer om det å være leverandør til Würth MODYF-gruppen her.