Salgsrepresentanter

Svein Morten Haugerud
Salgssjef
Tlf: 476 95 721
E-post

Steinar Erlandsen
Senior Key Account Manager
Agder, Rogaland og nasjonale kunder
Tlf: 940 021 98
E-post

Pål Fjeld
Nasjonal Key Account Manager
Tlf: 954 16 506
E-post

Hanne Cathrine Eliesen Hugdal
Nasjonal Key Account Manager
Tlf: 411 60 888
E-post

Ove Langøy
Key Account Manager
Vestland og Midt-Norge
Tlf: 919 08 612
E-post

Wenche Kornstad
ICO Produktspesialist
Tlf: 466 21 086
E-post

Bjørn Burkhalter
ICO Sales Manager Nordic Cluster
Tlf: 906 67 688

E-post