Compliance

Gjensidig tillit, pålitelighet, ærlighet og redelighet, både internt og utad, er grunnleggende prinsipper som er dypt forankret i Würth-Gruppens, og herunder Würth MODYFs, forretningskultur. Vår forpliktelse til disse verdiene ble nedskrevet i «Corporate Philosophy» allerede i 1970-årene av Reinhold Würth.

Prinsippene inkluderer at gjeldende lover og regler overholdes og at holdninger og tankesett hos de ansatte er i samsvar med dette. Dette er en innarbeidet del av en bærekraftig felles suksess for Würth-Gruppen.

Vårt mål er å fremme dette tankesettet. Hos de ansatte skal dette føre til at nasjonale og internasjonale regler overholdes. For å forsterke disse holdningene, både hos våre ansatte, kunder, leverandører og andre forretningspartnere, har vi synliggjort våre felles verdier i Würth-Gruppens Code of Compliance, samt utviklet praktiske retningslinjer (Code of Conduct).

Rapporteringssystem for Würth-Gruppen

Med vår Code of Compliance forplikter vi oss til å behandle hverandre, våre kunder, leverandører og andre forretningspartnere med integritet. Undersøkelser viser at det ofte er henvisninger fra en tredje person som fører til oppklaring av kriminelle økonomiske handlinger. Derfor har vi iverksatt et system som gjør det mulig både for ansatte i Würth-Gruppen, men også for tredjeparter, å opplyse om kriminelle handlinger og andre brudd på Compliance-reglene. Systemet er nettbasert og heter BKMS-system (Business Keeper Monitoring System).

I dette systemet rapporterer man opplysninger med navn eller anonymt. Vi søker åpen kommunikasjon, og oppfordrer derfor til å oppgi navn. Vi vil uansett behandle opplysninger konfidensielt, og de involvertes personlige integritet og interesser blir tatt hensyn til.

Systemet brukes utelukkende for å gjøre oppmerksom på antatte økonomiske kriminelle handlinger eller definerte tunge Compliance-overtredelser i Würth-Gruppen. Misbruk til andre formål er straffbart.

Vi hadde satt pris på om du ville åpne en postboks i BKMS-systemet som vi vil bruke for å kontakte deg. Dette er viktig i tilfelle det blir spørsmål, eller om du ønsker å tilføye mer informasjon senere. Kommunikasjonen gjennom postboksen kan, hvis ønskelig, også håndteres anonymt.

Klikk her for å komme til BKMS-systemet.