Salgs- og leveringsbetingelser

Disse salgs- og leveringsbetingelsene kommer til anvendelse ved salg opprettet mellom kjøper og Würth MODYF AS.

LEVERING AV VARER
Varen ansees levert når den forlater lageret til Würth MODYF. De leverte varer forblir Würth MODYF sin eiendom inntil kjøpesummen, inkludert eventuelle påløpte renter og omkostninger, er betalt.

PRISER
Alle priser er oppgitt eksklusive merverdiavgift.

Det tas forbehold om prisendringer p.g.a. endringer i råvarepriser, valutakurser el.l.

BETALINGSBETINGELSER
Betaling skal skje innen 20 dager fra fakturadato. Ved nye kundeforhold hvor annet ikke er avtalt eller ved betalingsmislighold, sendes varene i oppkrav.

Dette gjelder også når avtalt kredittgrense er eller blir overskredet. Forsinket innbetaling vil bli rentebelastet med 1% pr. påbegynte måned fra forfallsdato.

LEVERINGSBETINGELSER
Enkeltordre over kr 5.000 netto, leveres fraktfritt og for kundens risiko. (CPT leveringsadresse).

Enkeltordre under kr 5.000 netto, leveres for kundens regning og risiko. (FCA Würth MODYF sitt varelager).

Hasteordre uten servicearbeid: Kr 500,- pr ordre. (Sendes samme dag ved mottatt ordre innen kl 12).

MILJØGEBYR
Som sertifisert Miljøfyrtårnbedrift, tar Würth MODYF miljøet på alvor, og ønsker å bidra til redusert bruk av papir, emballasje, og CO2-utslipp fra transport ved å unngå småbestillinger. I tillegg er småbestillinger ressurskrevende med tanke på håndtering og oppfølging av ordre, forsendelser og fakturahåndtering.

Vi belaster derfor et miljøgebyr på kr 99,- for ordre under kr 2.000,-.

RETURVILKÅR
Eventuell retur av varer skal kun finne sted når det foreligger en forhåndsgodkjennelse av Würth MODYF. En eventuell retur skjer for kjøpers regning og risiko. Würth MODYF betaler returfrakt og besørger transporten kun i de tilfeller det er påvist feil fra Würth MODYF sin side. Produkter merket med logo og lignende kan ikke returneres. Dersom det avtales retur, godkjennes returen kun dersom varene sendes tilbake ubrukt og i originalemballasje, og med korrekt utfylt returskjema.

Retur må skje innen 10 dager fra mottak av varen, og kunden krediteres med 80% av varenes verdi.

Returer som ikke er forhåndsgodkjent av Würth MODYF, sendes tilbake for eiers regning og risiko.

REKLAMASJON
Reklamasjon over mangler ved leverte produkter skal begrunnes og fremsettes skriftlig og senest innen 6 måneder etter at varen er mottatt. Ved reklamasjon over mangler kan Würth MODYF bestemme om mangelsvurderingen skal gjøres på leveringsstedet eller om produktene skal sendes i retur.

Retur etter reklamasjon skjer for kundens regning og risiko. Dersom Würth MODYF aksepterer at kundens reklamasjon er rettmessig, skal Würth MODYF betale returfrakt.

OPPBEVARING AV LOGOMERKER
Würth MODYF tilbyr oppbevaring av merker for den enkelte kunde.

Merker som ikke er benyttet på to år, kan makuleres uten at kunde får beskjed.

Würth MODYF tar ikke ansvar for eventuell skade på plagg som følge av feilmontering av logo dersom montering er utført av en annen part enn Würth MODYF.